Kilpailuehdot

  1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä:

Chef Lundén (jäljempänä “Järjestäjä“)

Pansiontie 45

20210 Turku

Arvonnan toteuttaja:

Drama Queen Communications Oy, Turku

Y-tunnus 2420099-8

Itäinen Pitkäkatu 21 A

20700 Turku

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen ja arvonnan toteuttavan yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Yrityskortilla ei voi osallistua arvontaan. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 17.-19.6.2022 välisenä aikana Helsingin Vegemessuilla olevaan kilpailuun osallistuminen ja yhteystietojen täyttäminen.

Osallistumalla arvontaan, osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

  1. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 17.-19.6.2022, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

  1. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua Helsingin Vegemessuilla Chef Lundénin pisteellä täyttämällä kilpailulomakkeen ja jättämällä yhteystiedot. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

  1. Palkinnot

Palkintona arvotaan 1 kpl Scandicin lahjakorttia, jonka arvo on 250€.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

  1. Arvonta

Arvonta suoritetaan 23.6.2022 mennessä.

Drama Queen Communications Oy järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla 2 viikon kuluessa arvonnasta, Drama Queen Communications Oy arpoo uuden voittajan. Jos uutta voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa uudesta arvonnasta, kyseistä voittoa ei enää luovuteta eikä uutta voittajaa enää arvota.

Kukin osallistuja voi voittaa enintään yhden palkinnon. Jos sama henkilö arvotaan useamman kuin yhden palkinnon voittajat, arvotaan uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Ilmoittaessaan voitosta Drama Queen Communications Oy ilmoittaa luovuttavansa voittajan nimen, yhteystiedot sekä muut tarvittavat henkilötiedot Järjestäjälle palkinnon luovutusta varten. Tarvittaessa Drama Queen Communications Oy pyytää voittajalta luvan voittajan nimen, kuvan, asuinpaikkakunnan tai muiden osallistumisen yhteydessä kerättyjen tietojen julkaisemiseen Järjestäjän ja arvonnan toteuttajan verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.

Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

  1. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

  1. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, yhteyden ottamiseksi arvonnan voittajaan ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Drama Queen Communications Oy, joka vastaa arvonnan toteuttamisesta. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne poistetaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

Chef Lunden Chef Lunden tuo lounashetkeesi kansainvälisiä makuja. Hetkeen, joka on sinun hengähdystaukosi.
Emme pelkää tehdä muutoksia tuotteisiimme tältä seisomalta. Sinä tiedät, mitä haluat syödä – joten anna tulla. Olemme pelkkänä korvana.